Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2010

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 15/7/2010.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 35 /TTr-UBND ngày 01/7/2010 và Báo cáo số 89 /BC-UBND ngày 01/7/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội ước thực hiện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2010; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2010

Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản tán thành Báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2010 và nhấn mạnh một số vấn đề chủ yếu sau:

Sáu tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiếu điện, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân; song các cấp, các ngành, các đơn vị và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế - xã hội của thành phố giữ được ổn định và phát triển khá, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt trên 50% mức kế hoạch năm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khá cao so với cùng kỳ (10,26%), đang dần lấy lại đà tăng trưởng của thời kỳ trước suy thoái kinh tế và quý sau cao hơn nhiều so với quý trước. Một số công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố được khởi công, khánh thành theo tiến độ đề ra. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Việc tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ VII, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng và các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV Đảng bộ thành phố và Đại hội XI của Đảng... đã có ấn tượng tốt, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đã xử lý tốt các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Công tác đối ngoại có nhiều hoạt động sôi động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia tổ chức và tạo điều kiện tổ chức nhiều sự kiện quốc gia và quốc tế trên địa bàn.

Chủ đề năm Tăng cường bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hộiiii được tập trung chỉ đạo thực hiện, triển khai khá toàn diện, cụ thể, đạt kết quả bước đầu, tích cực, nhận được sự đồng thuận cao của xã hội và tạo động lực quan trọng cho kinh tế - xã hội thành phố phát triển theo hướng bền vững.

Tuy nhiên, kinh tế của thành phố có bước phát triển khá nhưng chưa lấy lại được đà tăng trưởng trước thời kỳ suy thoái kinh tế. Hoạt động du lịch, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài kết quả còn đạt thấp. Một số dự án, công trình trọng điểm còn chậm tiến độ. Quản lý quy hoạch, xây dựng, tài nguyên môi trường còn hạn chế. Một số Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố còn chậm triển khai, hiệu quả chưa cao. Quản lý nhà nước về Internet, chuyển đổi mô hình các trường trong giáo dục còn lúng túng, tệ nạn ma túy chưa giảm, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập. Tình hình an ninh nông thôn, đô thị còn nhiều phức tạp, chủ yếu liên quan việc khiếu kiện về công tác quản lý sử dụng đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ. Tình hình tội phạm hình sự còn phức tạp; số đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép có chiều hướng gia tăng. Công tác an ninh trật tự còn để xảy ra tình huống bất ngờ.

Những tồn tại, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu: do năng lực tham mưu, quản lý của một số ngành còn yếu; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ ở một số địa phương chưa quyết liệt, thiếu chủ động, vẫn còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh trước việc khó.

Điều 2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2010

1. Mục tiêu

Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch năm 2010 và phục hồi tăng trưởng kinh tế với chất lượng, hiệu quả, bền vững. Thực hiện quyết liệt, toàn diện có hiệu quả chủ đề năm Tăng cường bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hộiiii và chương trình cải cách thủ tục hành chính đồng bộ với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phòng, chống tham nhũng lãng phí.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và tập trung hơn cho những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

a) Về kinh tế, ngân sách:

Tăng cường giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực và thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thu hút đầu tư. Đặc biệt là tập trung thực hiện các biện pháp giảm chi phí sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu và đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm năng lượng. Nâng cao hiệu quả quản lý thị trường chống hàng giả, hàng nhập lậu, bảo đảm hàng hóa lưu thông thuận lợi, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.

Tập trung cao sự chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình lớn và trọng điểm (đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Bắc Sông Cấm...). Tập trung tháo gỡ khó khăn để sớm đưa vào khai thác ổn định với hiệu suất cao nhất các dự án công nghiệp lớn như: Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, nhà máy phân bón DAP, nhà máy sản xuất phôi thép Việt Ý... Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư nước ngoài. Triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và đầu tư Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; khẩn trương triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án quai đê lấn biển và quy hoạch sân bay quốc tế tại huyện Tiên Lãng để tạo sự phát triển đột phá cho thành phố.

Thực hiện nghiêm ngặt, triệt để các biện pháp tiết kiệm sử dụng điện trong sản xuất và tiêu dùng, nhất là trong các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cung ứng điện, đảm bảo điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, có phương án cấp điện ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có đóng góp lớn cho ngân sách thành phố.

Hỗ trợ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo cơ chế chính sách của trung ương và Hội đồng nhân dân thành phố. Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất lúa vụ mùa và vụ đông năm 2010, hướng dẫn chỉ đạo gieo cấy các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao; chủ động dự trữ giống, vật tư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Chú trọng công tác tu bổ, quản lý đê điều, phòng chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn; chủ động ứng phó trước sự biến đổi thất thường của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp và tập trung cao cho công tác phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh trên gia súc gia cầm. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, nội dung chủ yếu là xây dựng xã theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nội địa năm 2010 đạt 5.500 tỷ đồng, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư về đơn giản hóa, giải quyết nganh chóng các thủ tục hành chính liên quan ở các cấp nhất là về quy hoạch, xây dựng, đất đai, đầu tư. Đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại, du lịch. Thực hiện tốt việc tiết kiệm chi; giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thủ tục đấu thầu để đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất của các quận, huyện và thành phố để tăng nguồn thu cho ngân sách. Rà soát lại tất cả các khoản phí và lệ phí được phép thu trên địa bàn, nhất là phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, kịp thời phát hiện xử lý những sai phạm nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Ngân hàng, thị trường ngoại hối, vàng, chứng khoán nhằm góp phần tăng nguồn vốn huy động và cho vay tín dụng đúng mục đích sản xuất, kinh doanh.

b) Công tác quản lý đô thị, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tăng cường kiểm tra, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, tập trung xử lý dứt điểm những trường hợp đã vi phạm còn tồn đọng, kéo dài. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các dự án phát triển khu đô thị đã được giao đất, các dự án phát triển nhà và các dự án đầu tư khác, có biện pháp xử lý, thu hồi các dự án vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm 2010.

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020; Tăng cường thanh kiểm tra hoạt động khoáng sản nhằm ngăn ngừa tình trạng khai thác và xuất khẩu trái phép khoáng sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Kiểm tra, giám sát tại các khu công nghiệp về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường; thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, nhất là đối với các nhà máy sản xuất công nghiệp; xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của thành phố. Thành lập Quỹ bảo vệ môi trường của thành phố. Tích cực khẩn trương triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 - 2020.

c) Về đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa - xã hội

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nhất là việc thực hiện các chính sách đối với người nghèo, đối tượng chính sách, người dân bị thu hồi đất. Đẩy mạnh đầu tư cải tạo nhà ở xã hội, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các khu dân cư, khắc phục những tồn tại bất cập về tình trạng ngập lụt cục bộ đang ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố; làm tốt công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện việc tuyên truyền pháp luật về dân số, tăng cường các biện pháp ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, giảm dần tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, xử lý nghiêm và kịp thời những trường hợp vi phạm chính sách dân số.

Triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2010 - 2011, chú trọng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện cho các trường ngoài công lập phát triển; duy trì, hoàn thiện kết quả phổ cập bậc trung học và nghề; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các trường chuyển đổi mô hình quản lý. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Xây dựng đề án quy định mức thu học phí của ngành học mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2010 - 2011 theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, đảm bảo các quy định chung và phù hợp với điều kiện kinh tế của nhân dân để triển khai kịp thời trong năm học mới.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; việc quản lý lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Khẩn trương đưa sàn giao dịch việc làm vào hoạt động để tạo cơ hội việc làm cho người lao động trong mọi lĩnh vực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Thực hiện nếp sống văn hóa. Thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Chỉ đạo tốt các hoạt động, phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn trong những tháng cuối năm 2010 và hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; thực hiện các dự án đầu tư bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội và HIV/AIDS; tăng cường các hoạt động đưa đối tượng tệ nạn ma túy, mại dâm vào các trung tâm giáo dục - lao động xã hội để quản lý, giáo dục, nâng cao hiệu quả cai nghiện tại cộng đồng, cai nghiện bằng Methadon.

d) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với phòng, chống tham nhũng, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quyền vững mạnh

Triển khai thực hiện giai đoạn III Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ và tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể về cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010. Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và quy chế dân chủ ở các loại hình đơn vị mạnh mẽ và đồng bộ hơn. Tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, đảm bảo thực chất, khách quan, hiệu quả.

Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Hội nghị trung ương 3 và Nghị quyết số 10 NQ/TU của Thành ủy về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tập trung vào các giải pháp phòng, ngừa, tăng cường tính công khai minh bạch, đề cao vai trò giám sát của nhân dân và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp, phát huy vai trò giám sát của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; nâng cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn của cấp trên đối với các đơn vị tổ chức thu ngân sách cấp dưới nâng cao hiệu quả hoạt động, kịp thời phát hiện ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Cán bộ, công chức, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền các cấp; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tham mưu thực thi nhiệm vụ.

Tăng cường giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài. Tập trung giải quyết tốt những vấn đề đã trả lời chất vấn và những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, kiện toàn hệ thống tổ chức để nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy tư pháp. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các tổ chức và hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố.

đ) Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội

Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ diễn tập chỉ huy, khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt II năm 2010.

Tăng cường công tác nắm tình hình, đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá các thế lực thù địch, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thành phố. Kiên quyết trấn áp, triệt phá các băng nhóm côn đồ có hành vi bạo lực, chống đối chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống người thi hành công vụ giữ vững an ninh chính trị. Triển khai tổng kết điểm thực hiện Nghị quyết 09 /CP và Chương trình phòng chống tội phạm. Tiếp tục kiềm chế và giảm tai nạn giao thông.

e) Tiếp tục chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai Quyết định số 1567 /QĐ-TTg ngày 31/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 32 NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao chất lượng dự báo và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 theo sự chỉ đạo của Chính phủ và phù hợp với thực tiễn của thành phố.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Uỷ quyền cho Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố xem xét cho ý kiến về mức thu học phí của ngành học mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2010 - 2011, báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền, quán triệt, tổ chức để đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết; đồng thời giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 15/7/2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận